“Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!.” (Ps 51,12)

Dzisiaj jest Środa Popielcowa, dzień, który jednoczy 2,3 miliarda chrześcijan na świecie, rozpoczynając okres Wielkiego Postu. Módlcie się, modlitwą „Zaproś nas głębiej” ,o łaskę dobrego przeżywania Wielkiego Postu.

„Nawróćcie się do Mnie całym sercem”

Jl 2,12

Wielki Post to czas przygotowań do Wielkanocy i świętowania Tajemnicy Paschalnej. W tym czasie postu i odnowy wyruszymy w drogę nawrócenia ekologicznego poprzez rozważania, pokutę i odnowę. Razem.

Zobowiązując się do konkretnych działań poprzez post i zmiany stylu życia, będziemy bardziej solidaryzować się z naszą Ziemią i sobą nawzajem oraz inspirować nasze siostry i braci do przyłączenia się do tego procesu nawrócenia

.