Czy znalazłeś koło koło Laudato si’, do którego możesz dołączyć w okresie Wielkiego Postu? Jeśli tak, skontaktuj się z nimi, aby omówić swój plan na Wielki Post. Jeśli nie, załóż koło Laudato si’ już dziś!

„Nawróćcie się do Mnie całym sercem”

Jl 2,12

Wielki Post to czas przygotowań do Wielkanocy i świętowania Tajemnicy Paschalnej. W tym czasie postu i odnowy wyruszymy w drogę nawrócenia ekologicznego poprzez rozważania, pokutę i odnowę. Razem.

Zobowiązując się do konkretnych działań poprzez post i zmiany stylu życia, będziemy bardziej solidaryzować się z naszą Ziemią i sobą nawzajem oraz inspirować nasze siostry i braci do przyłączenia się do tego procesu nawrócenia

.