Aby rozpocząć #WielkiPostZLaudatoSi, zamierzamy pościć od kupowania . Możemy to zrobić!

Czy wiesz? Świat wytwarza ponad dwa miliardy ton odpadów rocznie.

W Ameryce Północnej 99 procent zebranych, wydobytych, przetworzonych i transportowanych rzeczy to śmieci w ciągu sześciu miesięcy. Sześć miesięcy!

W Orędziu Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021, Papież Franciszek opisał, jak post zbliża nas do Boga.

“Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie.”

Rozpocznij post od kupowania, oglądając powyższy film i pobierając kalendarz #WielkiPostZLaudatoSi, który można znaleźć tutaj.

Dołącz do tej podróży i połącz się dziś z milionami katolików na LaudatoSiLent.org

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dołącz do Wielkiego Postu z Laudato si’  na LaudatoSiLent.org, aby otrzymywać cotygodniowe przypomnienia i pomysły na temat tego, jak możesz przeżyć tę podróż ekologicznego nawrócenia, w tym możliwości nawiązania kontaktu z innymi poprzez rekolekcje, seminaria internetowe i nabożeństwa modlitewne .

“Duchowość chrześcijańska proponuje alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca do prorockiego i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji…. Chodzi o przekonanie, że „mniej znaczy więcej”.  (LS 222)