Jednym z najlepszych sposobów, w jaki każdy z nas może wpłynąć na kryzys klimatyczny, jest spożywanie mniejszej ilości mięsa.

Hodowla zwierząt pozostaje jednym z głównych czynników przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych, które według naukowców powodują kryzys ekologiczny i klimatyczny.

Kontynuując naszą „Podróż nadziei” podczas Wielkiego Postu z Laudato si’, w tym tygodniu będziemy pościć z mięsa.

Czy możesz pójść o krok dalej i zobowiązać się do spożywania w tym tygodniu wyłącznie produktów pochodzenia roślinnego?

Podczas Wielkiego Postu , Papież Franciszek wzywa nas wszystkich, abyśmy pościli i przyjęli doświadczenie rezygnacji i umiaru.

“..kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” mówi papież Franciszek.

Dowiedz się więcej o tym, jak możesz pomóc w stworzeniu, poszcząc od mięsa, oglądając powyższy film i pobierając kalendarz #WielkiPostZLaudatoSi, który można znaleźć tutaj.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dołącz do Wielkiego Postu z Laudato si’ na LaudatoSiLent.org aby otrzymywać cotygodniowe przypomnienia i pomysły, jak możesz przeżyć tę podróż ekologicznego nawrócenia i pomóc zainspirować nasze siostry i braci na całym świecie.