Sprawdź, czy w Twojej okolicy jest grupa „Nic nie kupuj”. Jeśli nie, postaraj się założyć taką grupę w swojej parafii. Pamiętajcie, że nawrócenie ekologiczne ma charakter wspólnotowy. Nie możemy tego zrobić sami!

„Nawróćcie się do Mnie całym sercem”

Jl 2,12

Wielki Post to czas przygotowań do Wielkanocy i świętowania Tajemnicy Paschalnej. W tym czasie postu i odnowy wyruszymy w drogę nawrócenia ekologicznego poprzez rozważania, pokutę i odnowę. Razem.

Zobowiązując się do konkretnych działań poprzez post i zmiany stylu życia, będziemy bardziej solidaryzować się z naszą Ziemią i sobą nawzajem oraz inspirować nasze siostry i braci do przyłączenia się do tego procesu nawrócenia

.