Zrezygnuj z mięsa: czy możesz w tym tygodniu zobowiązać się do spożywania wyłącznie produktów roślinnych? Hodowla zwierzęca pozostaje jednym z głównych czynników przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych, które według naukowców powodują kryzys klimatyczny.

Dowiedz się więcej, oglądając ten pięciominutowy film „Dieta, która pomaga w walce ze zmianami klimatu”.

“Return to me with all your heart”

Joel 2:12

Lent is a time of preparation for Easter and the celebration of the Paschal Mystery. During this time of fasting and renewal, we will embark upon a journey of ecological conversion through reflection, repentance, and renewal. Together.

By committing to concrete changes through fasting and lifestyle changes, we will live more in solidarity with our Earth and each other and inspire our sisters and brothers to join this conversion process.

.