Czy masz pojemnik na kompost? Jeśli nie, rozważ stworzenie własnego  lub w Twojej społeczności. Odpady żywnościowe na wysypiskach wytwarzają metan, który w pierwszych dwóch dziesięcioleciach jest 84 razy silniejszy niż dwutlenek węgla.

Obejrzyj: seminarium internetowe pokolenie Laudato si’„ Naucz się kompostować ”

„Nawróćcie się do Mnie całym sercem”

Jl 2,12

Wielki Post to czas przygotowań do Wielkanocy i świętowania Tajemnicy Paschalnej. W tym czasie postu i odnowy wyruszymy w drogę nawrócenia ekologicznego poprzez rozważania, pokutę i odnowę. Razem.

Zobowiązując się do konkretnych działań poprzez post i zmiany stylu życia, będziemy bardziej solidaryzować się z naszą Ziemią i sobą nawzajem oraz inspirować nasze siostry i braci do przyłączenia się do tego procesu nawrócenia

.