MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

Jeśli to możliwe, odwiedź pobliski las, dziękując za dary stworzenia, które widzisz. Pozwól sobie zatrzymać się i spojrzeć na inne elementy stworzenia. Jeśli nie możesz odwiedzić lasu,  medytuj przy dźwiękach stworzenia .

„Nawróćcie się do Mnie całym sercem”

Jl 2,12

Wielki Post to czas przygotowań do Wielkanocy i świętowania Tajemnicy Paschalnej. W tym czasie postu i odnowy wyruszymy w drogę nawrócenia ekologicznego poprzez rozważania, pokutę i odnowę. Razem.

Zobowiązując się do konkretnych działań poprzez post i zmiany stylu życia, będziemy bardziej solidaryzować się z naszą Ziemią i sobą nawzajem oraz inspirować nasze siostry i braci do przyłączenia się do tego procesu nawrócenia

.