„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu! Zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6)

Wesołego Alleluja! Jezus zmartwychwstał, to jest nasza nadzieja i powód do naszej radości.

Niech radość Wielkanocy odnowi naszego ducha misyjnego i rozpali płomień naszego zaangażowania w troskę o stworzenie, wraz ze szczególnym uwzględnieniem naszych najbardziej bezbronnych braci i sióstr.

Ten Wielki Post, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, zachęcił was do życia w pięciu różnych rodzajach postu: od zakupów, spożywania mięsa, zmniejszenia korzystania z elektryczności, rezygnacji z plastiku i post od milczenia.

Te konkretne zmiany w Twoim stylu życia to wyzwanie, które nie kończy się wraz ze świętowaniem Wielkanocy. Nasza “Siostra Matka Ziemia”, jak zwykł nazywać ją św. Franciszek z Asyżu, potrzebuje was. Dlatego zachęcamy Cię do przestrzegania tych postów przynajmniej raz w tygodniu w ciągu roku i dzielenia się nimi ze swoją społecznością.

Te konkretne zmiany w Twoim stylu życia to wyzwanie, które nie kończy się na Wielkanocy. Nasza “Siostra Matka Ziemia”, jak zwykł nazywać ją św. Franciszek z Asyżu, potrzebuje nas. Dlatego zachęcamy Cię do przestrzegania tych postów przynajmniej raz w tygodniu w ciągu roku i dzielenia się nimi ze swoją społecznością.

Abyś doświadczył, że zmartwychwstały Pan jest bliski Twemu sercu i abyś odrodził się i wzmocnił Twoje pragnienie działania w obliczu kryzysu ekologicznego i klimatycznego, odpowiadając na wołanie ziemi i krzyk ubogich.