Wesołego Alleluja!

Wesołego Alleluja!

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu! Zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6) Wesołego Alleluja! Jezus zmartwychwstał, to jest nasza nadzieja i powód do naszej radości. Niech radość Wielkanocy odnowi naszego ducha misyjnego i rozpali płomień naszego...
Wesołego Alleluja!

Happy Easter!

“Why look among the dead for someone who is alive? He is not here, he has risen” (Lk 24:5-6) Happy Easter! Jesus is risen, this is our hope and the reason for our joy. May the joy of Easter renew our missionary spirit and rekindle the flame of our...
March 29 (Holy Week)

March 29 (Holy Week)

As we enter the Holy Week, what can you create to celebrate this “new creation”?  It might be a new compost pile, a Laudato Si’ Circle, a garden, or a new tree that you will plant. Come up with a way to celebrate this Easter! “Return to me with all your heart”...
March 29 (Holy Week)

Marzec 29 (Wielki Tydzień)

Kiedy wkraczamy w Wielki Tydzień, co możesz zorganizować, aby uczcić to „nowe stworzenie”? Może to być nowe koło Laudato si’, ogród lub drzewo, które zasadzisz. Wymyśl sposób na świętowanie tej Wielkanocy! „Nawróćcie się do Mnie całym sercem” Jl 2,12 Wielki Post...
March 29 (Holy Week)

March 28 (Pray)

PALM SUNDAY During the Prayers of the Faithful at Mass, say aloud, if possible, that you’d like to pray for the victims of the climate crisis and ask your pastor to include this request in the prayer petitions. May God help all of us keep our lost sisters and brothers...