Wielki Post Laudato Si’ 2024 w Europie:

Zatrzymaj się i posłuchaj

 “Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Księga Samuela, 3)

Wielki Post Laudato Si’ 2024: kampania europejska

Wielki Post to wyjątkowy czas poświęcony refleksji i działaniu poprzez modlitwę, post i jałmużnę. W tym roku chcemy przeżyć go jeszcze głębiej, w czym pomoże nam hasło Zatrzymaj się i posłuchaj.

Zatrzymujemy się i słuchamy, ponieważ wzywa nas do tego pustynny czas Wielkiego Postu. To hasło przywodzi na myśl modlitwę Anioł Pański i biblijną tradycję szabatu. Przede wszystkim, jest to sposób na rozpoczęcie lub pogłębienie naszego ekologicznego nawrócenia.

Wielki Post z Laudato Si’ 2024 dzień po dniu

Co można znaleźć w kalendarzu?

W każdą niedzielę kalendarz będzie proponował medytację nad Ewangelią. W dni powszednie będzie proponowane krótkie rozważanie lub obraz, które pozwolą „zatrzymać się i posłuchać” przez kilka minut o stałej porze każdego dnia. Co tydzień rozważania będą koncentrować się na innym temacie, co pozwoli nam zgłębić wybrane problemy ekologiczne, z którymi mamy do czynienia w Europie.